Nguyện cầu hai chữ Di Đà
Gởi về phương phật muôn xa ước nguyền
Cúi đầu xin lạy phật tiền
Mười phương cứu độ bình yên nước nhà
Vạn muôn tất cả phương xa
Người người hướng đạo nhà nhà yên vui
Thiên tai động đất đẩy lùi
Hoà bình thế giới êm xuôi thái bình

Nguyện cầu không chỉ riêng mình
Mong cho tất cả chúng sinh toàn cầu
Đừng gieo cay đắng âu sầu
Thế gian dậy sóng nổi đau cuộc đời
Bao nhiêu khổ lụy lệ rơi
Hồi sinh sức sống người ơi vô thường
Cho nhau tất cả yêu thương
Trọn tình đạo nghĩa sầu vương không còn

NGUYỆN CẦU – Như Hoa (4/3/2017)