Người đời hai mặt chán chê
Phanh phui trắng trợn hả hê lạm quyền
Nam Mô hai chữ cửa thiền
Nhưng tâm có được thánh hiền hay không
Người ơi danh nghĩa nằm lòng
Sao đành quên hết sáng trong ở đời
Giả danh giả nghĩa lựa lời
Đằng sau tính toán người ơi bất cần

Hữu danh vô thực,người thân
Tham lam,thánh thiện nghĩa nhân có thừa
Lòng người ích kỉ hơn thua
Hận thù ganh ghét a dua nịnh thần
Hư danh mù quáng nghĩa nhân
Luân hồi vay trả tấm thân lụi tàn
Đêm khuya vắng lặng hai hàng
Lệ trào khoé mắt oán than kiếp người.

NHẮM MẮT ĐƯỢC GÌ – Như Hoa (28/12/16)

* Cảm tác cuộc đời trong bài viết vừa xem