Quan trọng lắm bài hay nhẫn nhục
Lấy nhân tâm hàn phục hung tàn
Sân si thù hận xoá tan
Ngưng đi một bước lành an đẩy lùi

Thư thái lắm ta vui chiến thắng
Nhẫn đi thôi đừng bận bon chen
Nhẫn đi đức tính đáng khen
Cho nhau cuộc sống bình yên thánh hiền

To hoá nhỏ cười liền đổi lấy
Cõi tâm mình luôn thấy từ bi
Nhẫn đi để tránh chia ly
Tương lai thoát họa dễ đi đường đời

Rèn để được người ơi chữ đức
Biết cương nhu ưu uất lìa xa
Cho nhau hạnh phúc chan hoà
Trái ngang giằng xé bỏ qua trong đầu

Không có ý hèn đâu bạn nhé
Chẳng ai là người bé …ơ..hay ..!
Trí tuệ tính tốt nhân tài
Ba sinh giá trị sau này rạng danh

Phương thức của người thành công đó
Dưỡng tu mình thì có tương lai
Nhất tâm kiên nhẫn mấy ai
Nhất sân chi hỏa đọa đày vạn thiêu

NHẪN KHÔNG – Như Hoa (22-08-2017)