Gieo nhân hái quả ngọt lành
Hương thơm trí tuệ long lanh sáng ngời
Hái sầu gieo hận ở đời
Khổ đau tạo nghiệp người ơi tham lòng
Luật trời nhân quả chất chồng
Dấy thân mê muội một vòng trả vay
Quanh ta ẩn hiện mỗi ngày
Mặc người nhân thế xưa nay vô tình

Thân gây muôn việc do mình
Luân thường đạo lý trọng khinh chẳng màng
Chạy theo vật chất giàu sang
Hết thời đói rách trái ngang nghẹn ngào
Ghét ganh chẳng giúp đỡ nhau
Khư khư giữ lấy đến sau có còn
Chết đi hồn phách cỏn con
Xác thân thối rửa,vàng son vô thường

Làm thiện được Phước trời thương
Tai ương hoạn nạn nhành dương mẹ hiền
Quán âm bồ tát thiêng liêng
Cam lồ nước mát nghiệp duyên giải trần

NHÂN QUẢ – Như Hoa (21-06_2017)