Cầu tre lắc lẻo, cầu khỉ nè
Rung rinh rủng rỉnh quậy không hè
Giữa trưa không ngủ mà xéo sắc
Đi qua chạy lại quá tài nhe

Cả bọn hè nhau nhảy luôn nè
Thế là ùm… té… tắm sông he
Nước bắn tứ tung cùng nhau hét
Quên luôn cái nắng oi bức hè

Ngày lại trôi qua thành thiếu nữ
Những buổi trường tan rộn rã cười
cùng nhau lắc lẻo sang cầu…. Khỉ
Cả bọn chụm nhau vẫn quấy đùa

Kỉ niệm xa rồi còn đâu nữa…
Nhớ lắm bạn ơi… Có không nè

NHỚ KHÔNG – Như Hoa (25/10/2016)

* Buổi trưa cảm hứng vui… Hihi.