Ngày mai không biết tặng chi??
Tới ngày yêu nhé gì gì ơi ai
Yêu là như tĩnh như say
Đam mê ngốc nghếch ngất ngây cõi lòng
Bây giờ ruột rối bồng bông
Tặng chi cho Đặng được lòng nàng đây
U mê tim loạn lất lay
Eo ồi nó muốn ngừng ngay nguy rồi

Ngày mai mà cứ lôi thôi
Râu mày nhớ nhé quên ôi thế nào
Gái xinh phụ nữ lao xao
Nhỏ to tâm sự hẹn nhau thì thầm
Nhớ nhoa ngày lễ tình nhân
Lời yêu chao chuốt ân cần ru say
“A Lê” một phát rớt đài
Mày Râu nhớ nhé ngày mai liệu hồn

NHỚ NHOA MÀY RÂU – Như Hoa (13/2/2017)

*hiii..cảm tác vui cùng bạn … mừng lễ tình nhân …