Buồn than khóc chán mặn chua cay
Ngọt Đắng Bùi hèn kiếp uất thay
Ngắn lắm đời người ơi hỡi khổ
Giàu sang giấc mộng dẫm nhau hay

Nhân tình oán nghiệt diễn nhau dại
Ngẫm nghĩ đôi khi ôi đắng cay
Một kiếp khờ hài trông phát ngáy
Trò hề tình nghĩa ngộ nghê thay.

ÔI HÀI – Như Hoa(26/12/2016)