Trăng treo đáy nước linh lung
Ánh sao lấp lánh sóng rung Âu sầu
Đêm rằm lũ trẻ vây bâu
Réo ra réo rắc Đàn Bầu nỉ non

Tiếng bà kể chuyện ngày xưa
Trẻ thơ ngon giấc đun đưa võng hè
Quê hương đất mẹ lũy tre
Rộng vòng tay đón con chung xa bờ.

QUÊ HƯƠNG – Như Hoa