Mảnh đất miền Tây sản vật nhiều
Đồng bằng trải rộng cánh cò phiêu
Vườn cây trái ngọt muôn chim hót
Tỏa khói lam chiều thấy nặng yêu
Mênh mông lúa chín màu vàng mướt
Nhẹ lướt xuồng con róc rách kêu
Nét đẹp thanh bình quê thắm đượm
Nguời dân chất phát vẹn bao điều

QUÊ TÔI – Như Hoa (16-08-2017)