Hãy dừng lại đi
Đừng mơ mộng nữa
Quay về thực tế
Bỏ mộng với mơ

Thơ với thơ
Xếp đam mê
Vào trong một xoá
Sâu thẳm trong tim

Hãy ngủ yên
Nghe lời ta
Mi đừng nổi loạn
Hãy bình tâm

Trở lại đời thường
Như bao năm
Mi thường giấu kín
Được rồi được rồi
Vậy nhe …

QUÊN – Như Hoa