Đêm không ngủ khoé mắt thâm quần
Tí tách đồng hồ rất khó khăn
Tựa cửa trăng khuya tâm lẫn quẫn
Thôi thì thức trắng nó cho bần
Nghiêng người gánh nặng bao trùm hết
Cuộc sống thanh nhàn thật bâng khuâng
Lặng lẻ hư hao ru giấu kín
Vai mềm dáng liễu lại khô cằn

RỒI XONG – Như Hoa (15-07-2017)