Sao ơi sao lạc nơi nào
Chị hằng chú cuội tìm sao tỏ ngời
Hay sao mê nước vui chơi
Cợt đùa mê mẩn buông lơi quên về

SÓng nhô lấp lánh sao băng
Bỏ tình bạn hữu chị Hằng cuội ta
Gió đưa hiu hắc đêm dài
Thương ai ướt áo đứng ngoài sương khuya

Sao ko yên giấc dưỡng mình..?
Nửa đêm tỉnh mộng gợi tình xuyến xao

SAO LẠC – Như Hoa (10/10/2016)