Lơ lững giữ không gian vắng lặng
Rượu sầu cay say hẳn khuya nay
Men đời níu tạm cuồng quay
Tả tơi đầu rỗng đâu hay đất trời

Chân mệt lả buông lơi héo úa
Nỗi cô Liêu hoang tựa mây ngàn
Bóng ngà mộng giữa đêm tàn
Mùi hương thoang thoảng theo làn da tiên

Ly rượu đắng nâng lên uống cạn
Nẻo tình duyên hờ gạn vương tình
Đêm nay soi sáng trăng nhìn
Men nồng đày đọa bóng hình dấu yêu

Tình nối nhịp liêu xiêu oan trái
Ngã nghiêng hồn theo mãi tương tư
Tóc xanh nay đã bạc mù
Ru mê ân ái du cư đêm tàn

SAY – Như Hoa (26-06-2017)