Em cười mấy nụ thoáng rung rinh
Đẹp đóa sen hồng cánh mỏng xinh
Hé nhụy thanh tao hương dịu khiết
Tâm như sáng tỏa ẩn riêng mình

Xoè đôi cánh nhỏ vầng trăng khuyết
Khúc kệ ngân nga độ lượng linh
Một nửa trầm luân hồn luyến tiếc
Đông thành giọt lắng ngộ thiêng minh

Ung dung uyển chuyển vương mềm mại
Mỹ lệ tinh khôi gợi chút tình
Lấp lánh trong sương hương nắng mới
Đời luôn sắc biếc thiện tâm linh

Hư vô tự tại chung hoà quyện
Dẫn lối ta về tựa bóng hình
Rực rỡ đầm,sông vươn mạnh mẽ
Diệu liên trắng bạch chẳng hèn khinh.

SEN – Như Hoa (29-06-2017)