Thương nhau quả ấu cũng tròn
Ghét nhau trái quả bồ hòn cũng vuông
Thói đời hiện thực luôn luôn
Bận tâm chi nữa vỡ tuồng thế gian
Mặc người tráo trở không màng
Trách chi số phận trái ngang cuộc đời
Mấy khi nước lả người ơi
Cảm Thông số phận chơi vơi lạc loài

Đau thương trù dập mãi thôi
Dạ sầu ngang trái hỡi ơi .. tình người
Hận thù ganh ghét mười mươi
Không không sắc sắc chuyện cười thế gian
Miệng cười ngấn lệ hai hàng
Buồn ơi thế sự ngổn ngang luân thường
Ác chi luật quả nạn vương
Đạp nhau mà sống trăm đường nghiệp gieo.

SỰ ĐỜI – Như Hoa (15/2/2017)