Xuân về tết đến ủ ê
Song thân đã khuất xa quê nhói lòng
Ngày xuân cha mẹ ngóng trông
Sinh tiền thuở ấy sao không quay về
Mất rồi mới thấy tái tê
Mưu sinh hối hả không hề mãi xa
Chăm lo cuộc sống cả gia
Chẳng tròn chữ hiếu ơ à buồn ơi
Xuân về mẹ ngóng xa vời
Bóng hình con trẻ mãi nơi quê người
Lòng đau ray rứt vạn mười
Lặng thầm sâu thẳm tiếng cười lịm im
Đăm đắm nhìn mãi kiếm tìm
Còn đâu bóng mẹ con tim nhói trào
Về đâu ơi hỡi niềm đau
Mẹ còn đâu nữa mà gào hỡi tim

Mẹ già mòn mỏi ngày đêm
Đành thôi chữ hiếu buồn thêm bồi hồi
Nghẹn ngào động lại trông tôi
Chuỗi ngày kí ức qua rồi vẫn đau

TẾT TRONG TIM – Như Hoa(21/1/2917)