Buồn thỉu buồn thui một mình
Đêm khuya canh vắng ân tình thở than
Thôi rồi một kiếp ngổn ngang
Tay chèo vững chắc lái sang con thuyền

Vững tâm quyết vượt sóng ngầm
Cho dù sóng cuộn nhủ thầm ko nao
Sự đời lắm lúc đảo trao
Thề rằng trong dạ chẳng nao tinh thần

Tâm ta lặng nhủ bồ đề
Bỏ buông tất cả săn ,mê hồ đồ
Nhắm mắt xua tan cuồng nộ
Bồ tát quan âm giác ngộ mẹ về

Mầu nhiệm xua tan muộn phiền
Cho lòng thanh thản nhẹ Hiền như tơ

THẦM THÌ – Như Hoa