Cái cò lặn lội hắc hiu
Đêm khuya giá buốt tiêu điều đơn côi
Gánh gồng cực lắm người ôi
Trăng treo lơ lửng khuất đôi gầy gò

Thân cò liễu yếu tội lo
Quằn vai chùng gối lần mò lao đao
Chim CÔng, Chim Phượng sắc màu
Cái Cò,Cái Vạc khổ đau đêm trường

Mưa giông bão tố muôn đường
Gian lao vất vả vượt vươn hiện tiền
Cái cò lầm lũi ngã nghiêng
Cũng vì hai chữ thiêng liêng mẫu từ

THÂN CÒ – Như Hoa (8/11/2016)