Buồn ơi tí tách hạt mưa rơi
Tẻ nhạt thanh xuân lặng lẽ rời
Níu kéo loay hoay hồn chới với
Bồn chồn giấc mộng quá chơi vơi
Thời gian tất bật theo ngày tháng
Lất phất hoa râm điểm bạc rồi
Má hóp môi thâm đầu tóc hói
Thân gầy héo hắt trổ Da mồi

THANH XUÂN – Như Hoa (21-07-2017)