Diệu hương tạo hoá tuyệt vời
Nhuỵ vàng cánh mỏng sáng ngời toà sen
Ấm lòng tựa mẹ Quán Âm
Nguyện thầm tỏa sáng an tâm niết bàn

Đấu tranh chế ngự lòng tham
Tà ma chánh đạo khỏi giam nhục hình
Bao dung phật hiện bên mình
Từ bi hỷ xả duyên tình tăng cao

Ở đời phải tạo Phước hồng
Giúp người mãi mãi cây trồng xanh tươi
Nhân nào quả ấy hởi người
Cái tâm cái Đức mĩm cười cùng ta

Thế gian trần tục bao la
Buồn nhiều vui ít cũng là đương nhiên
Sống sao cho bậc thánh hiền
Anh minh soi bóng tâm thiền người ơi.

THIỆN DUYÊN – Như Hoa (14/11/2016)