Hồn thơ hội ngộ thả niềm mơ
Nét bút ngã nghiêng ẩn hiện tơ
Ủ kén tâm hồn bay bổng vọng
Mơ màng hoạ khúc khối tình khờ

Lời thơ thổn thức buông hoà nhịp
Lã lướt chông chênh nốt nhạc đời
Có phải thơ là hồn cuộc sống
Phù vân ảo mộng vượt trùng khơi

Ai tìm lẽ thực trong tâm thức
Xoá vết đăm chiêu ngập kín hồn
Nở thắm xinh tươi mùa nắng ấm
Ta ngồi nhặt lá cuối hoàng hôn

Lơ ngơ lẩn ngẩn dăm con chữ
Vạn biến thành thơ nghiệp phải vương
Hối hả tuôn trào như dòng suối
Êm êm mỗi điệu quyện du dương

Trong đêm kết nối cùng thi hữu
Bút mực thơ văn gởi nỗi niềm
Xướng hoạ ta cùng ngân điệp khúc
Thơ hay ý đẹp thoả con tim

THƠ LÃNG DU – Như Hoa (24-09-2017)