Một thoáng hồn quê
Lân lân gió
Thổi chạm lòng ta
Dạ tái tê

Chẳng biết bao năm
Rời xa cách
Xóm nhỏ đường đê
Lối đi về

Xa xa mái nhà
Ung khói tỏa .
Thoang thoảng mùi hương
Mạ trổ đồng ..

Hồi ức quay về
Tuổi ấu thơ
Hồn nhiên chạy nhảy
Reo hò hét

Chẳng biết khổ đau
Chuyện thế trần
Chợt bổng thở dài
Đầy ngao ngán

Cái cảnh luân hồi
Của thế gian

THƠ THẨN THẨN THƠ – Như Hoa