Khẽ chạm xuân về một nhánh mai
Buông lơi lãng đãng thoáng hồn ai
Bên thềm Mai nở sầu cô quạnh
Bởi gốc mai già lẽ loi thay

Tháng năm hiu hắc nơi vườn vắng
Gió bấc mùa đông lạnh rét Bân
Nàng xuân ve vãng đến bên thềm
Mai đầy sức sống nẩy mầm xuân

Quyến rủ nhẹ nhàng nơi gốc sân
Đằm thắm thiết tha hồn thơ ngẩn
Lãng mạng lung linh sắc ánh vàng
Đưa hồn lãng tử thoáng buâng khuâng

Những hạt mưa xuân lay lay động
Thời khắc giao mùa giữa xuân,Đông
Muôn loài thay áo đơm chồi lộc
Rung động xuyến xao khẽ chạm lòng

THỜI KHẮC GIAO MÙA – Như Hoa (28/1/2017)