Lẳng lặng mà nghe tiếng thở dài
Tình ơi nghĩa hỡi thấm sầu hay
Em em chị chị làm gì nữa
Ruột thất niềm đau xót lắm thay
Miệng lưỡi trò hèn đáng mặt cay
Bao nhiêu gởi mất cảm tình sai
ngu ngơ trở mặt suy tình dại
Thương thay hai chữ chị em hài

TIẾC – Như Hoa