Đồng tiền nó bạc nhất nhân gian
Chất đắng cay điên đảo đổi sang
Chị bỏ em vương đau đớn quá
Chia lìa phú quý bởi mơ nhàn
Chơi vơi suốt kiếp đời xơ xác
Nhạt nhẽo tiền ơi nhục nhã than
Đạo lý luân thường đâu thấy nữa
Tình thân nước mắt chảy hai hàng

TIỀN ƠI – Như Hoa (23-06-2017)

* .. hiiii.. buồn nhảm tí cả nhà ạ…