Từ xưa tím đẹp thủy chung sầu
Dấu ái bao năm vẫn đợi nhau
Hẹn ước vào thơ cung phím nhịp
Lòng riêng ấp ủ chẳng phai màu
Tương tơ dệt sắc niềm nhung nhớ
Gởi hết duyên tình tận thẳm sâu
Cõi mộng êm đềm say chút nắng
Hồng nhan vẹn nghĩa đến bạc đầu

TÍM THUỶ CHUNG – Như Hoa (17-08-2017)