Lẳng lặng mà ngẫm sự đời
Bon chen lừa lộc bao lời nhạt nhoà
Thói đời lắm kẻ chua ngoa
Bao nhiêu vở kịch nhập cho xuất thần

Tầm thường bêu xấu nhỏ nhen
Những lời độc ác chê khen nịnh hùa
Dòng đời cứ thế tranh đua
Mấy ai đối đãi chịu thua người đời

Mất rồi tình nghĩa chơi vơi
Luân thường đạo lý người ơi xá gì
Lệ trào ứ cả bờ mi
Lặng câm nhẫn nhịn sống vì nghĩa nhân

Cho tâm thiền định chữ an
Vui buồn sướng khổ trần gian vô thường
Phù sinh vật chất vô minh
Ta đây tâm sáng ươm tinh an nhàn

Nhẫn rồi cuộc sống bình an
Thản nhiên tự tại Đức vang rạng ngời
Bình tâm an lạc thảnh thơi
Nhẫn đi chuyện dữ cuộc đời vô minh

TÌNH NGƯỜI – Như Hoa (11/11/2016)