Ngẩn ngơ đứng giữ mênh mông
Tâm thân nhè nhẹ Sen Hồng mơ say
Mong manh rực rỡ sớm mai
Nhẹ nhàng khoe thắm lay lay giữa đầm
Sắc hồng tinh khiết lặng thầm
Vươn mình mạnh mẽ tâm thân tuyệt vời
Thân cành giữa chốn bùn ơi
Hoa Sen vẫn thắm muôn đời trắng trong

Màu Hoa tô điểm Trắng ,Hồng
Uy nghiêm quyến rủ thấy lòng an nhiên
Ngân Nga khúc kệ tâm thiền
NAM Mô tịnh độ MẸ Hiền Quán Âm
Sống an hỷ xã tịnh tâm
Tìm nơi an lạc mê lầm vượt qua
Nam Mô tịnh độ ta bà
Thơm câu kinh phật Di Đà Như Lai

TỊNH TÂM – Như Hoa (19/1/2017)