Vui trong với cả ngập hồn thơ
Cảm xúc tình hờ mạng ảo mơ
Sắc rực hồn phiêu diêu bắt nối
Si mê chắp vá nát nhàu mờ
Đêm cơn mộng mị bao điều nhớ
Cập bến bờ yêu ngớ ngẩn khờ
Vắng đợi con đò đâu kịp nghĩ
Duyên trinh đắng chát nỗi ngu ngơ

TÌNH THƠ ẢO – Như Hoa (29-08-2017)