Chắp tay hé mở lòng người
Rung rung khép lại thẳng mười ngón tay
Hư vô tâm nguyện tựa vai
Thì thầm khe khẽ như lai độ trì
Nghiêng nghiêng ngấn lệ trào mi
Người ơi cứu lấy từ bi nguyện cầu
Ánh dương nhành liễu nhiệm mầu
Như lai nhật nguyệt thấm sâu soi đường

Trần gian quá đổi đau thương
Đói nghèo cơ cực sầu vương nghiệp đời
Nổi trôi vô vọng người ơi
Từ bi mầu nhiệm sáng ngời khơi tâm
Thử một lần xin mắt nhắm
Thân tâm buông bỏ mê lầm phù du
Thả lòng tĩnh lặng tịnh tu
Tâm thân thiền định vô tư mĩm cười

TỊNH – Như Hoa (24-03-2017)