Đêm khuya ngắm ánh trăng tà,
Chi Hằng chú cuội gốc đa khơi tình
Màn đêm khuất gió lặng thinh
Vầng trăng dát ngọc lung linh non ngàn
Nghiêng nghiêng trăng nhả lụa vàng
Mây xanh lơ lửng giăng hàng êm trôi
Mênh mông một biển sao trời
Lấp la lấp lánh rạng ngời dáng đêm

Trăng rơi đáy nước ngủ yên
Ánh vàng vung vãi hoang mềm ngẩn ngơ
Trăng buồn trăng dỗi vu vơ
Treo nghiêng một cõi giả vờ ngủ mơ
Ngã nghiêng liễu rủ tóc tơ
Trăng chìm đáy nước vật vờ cõi tiên
Cuội ngồi dấu vạn ưu phiền
Ngẩn ngơ ôm mảnh tình riêng cung Hằng.

TRĂNG ƠI – Như Hoa (24-02-2017)