Này ơi hãy quí chính mình
Có lòng tự trọng niềm tin chan hoà
Bất bình phiền lụy kêu ca
Tự trọng lẽ sống ôi a chân tình
Thẳng thắng là tính nhân sinh
Ơi ai tự trọng lấy mình nghe không
Đừng để tiếng xấu đau lòng
Muôn vàng đáng quí sạch trong để đời

TỰ TRỌNG – Như Hoa (1/2/2017)

* hiii..cảm tác từ cuộc sống ..ngẫm răn đe bản thân …