Và đây nữa những tháng ngày dữ đội
Lòng sục sôi cái tôi tuổi trẻ
Không nhúng nhường chẳng chịu thua ai
Quyết chiến thắng lấy
Danh cho đội

Nhưng đến khi trở về thục nữ
Cũng áo dài tóc xoả ngang vai
Nét rụt rè thẹn thùng khép nép
Nhưng đến lúc mùa quân sự

Đến Cũng súng ống bò lăn Lê lết
Chẳng kém chị cái “bọn” mày râu
Ôi còn đâu thời “trẻ trâu” nổi loạn
Ngồi một mình quay đoạn phim

Về vĩ vãng ước gì trở lại những
Tháng ngày xưa thở ấy ….

TUỔI TRẺ – Như Hoa