Đò ơi lỡ chuyến sang ngang
Bến chiều lặng lẽ lỡ làng rồi đây
Nhớ nhung khắc khoải thân gầy
Nàng thơ ướt lối tháng ngày đơn coi
Xuân xanh má thắm hồng môi
Đào tơ liễu yếu mặn mồi sắc xuân
Ngất ngây mắt biếc buâng khuâng
Thâm trầm vượt biển một thân sóng ngầm

Hồng nhan nghiệt ngã âm thầm
Sắc xuân em vẫn kỳ cầm họa thơ
Cuộc đời em vẫn như mơ
Thánh tha thánh thót dây tơ cung đàn
XUYẾN CHI tên gọi là nàng
Tươi xinh kêu hãnh điệu đàn ngân Nga
Bạt ngàn hoa trắng kiêu sa
Lung linh khoe sắc đậm Đà MẮT NAI.

ÚT XUYẾN CHI – Như Hoa (5/2/2017)

* Út chị ba tặng em nè