Ưu Đàm ngàn kiếp phục sinh
Vô thường chuyển hoá ngắm nhìn ngân sương
Sắc không không sắc ngàn phương
Như như huyễn chuyển vô thường tâm ta
Tặng đời muôn vạn đóa hoa
Ghép thành thơ,nhạc hoà ca cung đàn
Lắng nghe từng khúc khẽ khàng
Tình thương nhân loại trần gian tuyệt kỳ

Không cầu Bái vọng viễn ly
Vị thân không ngã thân vi tướng hào
Lửng lơ Bát Nhã Lào Lào
Tam đồ khổ nạn niềm đau khôn lường
Mở lòng tương ái thân thương
Chứa chan cộng hưởng tỏa hương hải Hà
Hoà nhau chung sức hoan ca
Tương thân tương hỉ thăng hoa thái bình

VÔ ƯU NHÂN ÁI – Như Hoa (28-03-2017)