Chợt buồn tê tái xót xa
Buồn ơi một kiếp đàn bà đa đoan
Trăm ngàn vạn tiếng thở than
Chị ơi cố nhé … trái ngang dặm trường
Não nùng má phấn môi hường
Chị ơi đau lắm xót thương vô bờ
Ôi thương một kiếp mối tơ
Lỡ sa chân đục chịu nhờ rủi may

Mẹ hiền bồ tát đêm ngày
Nhất tâm niệm nhé chẳng sai nghiệp trần
Chị ơi đừng có bâng khuâng
Phước thầy may rủi cứu thân đọa đày
Trăm ngàn vạn tiếng thở dài
Trái ngang Trắc trở hỡi ai não nùng
Nhìn chị nước mắt rưng rưng
Quay đi dấu lệ xin đừng chia ly

XÓT – Như Hoa (27-03-2017)