Xuân ơi cứ réo gọi vang
Đào Lan Trúc Cúc Mai vàng đua chen
Xa xa đầm vắng Hoa Sen
Âm thầm vương nụ đan chen nhúng nhường
Gởi trao thương nhớ cố hương
Năm nào cũng thế đoạn trường xót xa
Song thân khi đến chiều tà
Ngóng trong con trẻ thân già quạnh hiu.

XUÂN ƠI – Như Hoa(21-01-2017)