Từ miền gió cát hạ đi qua
Cánh mỏng âm thầm lắm xót xa
Khắc nghiệt đơn côi ngời sắc đỏ
Sinh sôi khát vọng kiếp bôn ba
Loài cây mãnh liệt xương rồng ấy
Sỏi đá khô cằn vẫn nở hoa
Trổ lá chồi non sừng sững đứng
Trơ thân gió bụi đẹp hiền hoà

XƯƠNG RỒNG – Như Hoa (20-06-2017)