Tác giả A.Ka Thủy

Tên thật: Nguyễn Văn Thủy
Bút danh: A.Ka Thủy
Năm sinh: 01/06/1964
Sinh quán: Bình Tường – Tây Sơn – Bình Định
Trú quán: 63A Lê Lai – Tổ 4 – P. An Phú – Tx An Khê – Tỉnh Gia lai
Email: aka.thuy@gmail.com

Cảm nghĩ: Thơ nói riêng, sáng tác Văn học nói chung, trước hết là để thỏa mãn cảm xúc của riêng mình. Sáng tác thơ phải có cái cớ, với A Ka Thủy cái cớ đó thường là buồn. Buồn mới làm thơ được. Qua thơ thể hiện nhân sinh quan, thế giới quan thẩm mỹ của cá nhân, cũng qua đó đóng góp một chút gì để làm phong phú thêm cho Văn học. Nghĩa là trong cái riêng phải có cái chung, trong cái cụ thể phải có cái tổng quát, trong cá thể phải có tập thể,cộng đồng xã hội. Thơ là tiếng lòng.


TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN

+ Lời ru nửa đời – Thơ. NXB Văn hóa dân tộc – năm 2000

TÁC PHẨM TRÊN WEBSITE