Tác giả Dương Huỳnh

Tên thật: Huỳnh Khánh Dương
Bút danh: Dương Huỳnh
Năm sinh: 10-8-1966
Sinh quán: Bình Dương – Bình Sơn – Quảng Ngãi
Trú quán: Mũi Né – Phan Thiết – Bình Thuận
Email: huynhduong108@ gmail.com
Sở thích : MC, Viết Thơ, Ca nhạc…


TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN

+ Xuất bản phổ nhạc 5 tác phẩm.

+ In chung : Thi Văn Việt, VNTN…

TÁC PHẨM TRÊN WEBSITE

Trang 1 trên 212