Tác giả xxx

Tên thật: Huỳnh Thị Hà
Bút danh: Hà Huỳnh (hatbinhphuong)
Năm sinh: 1967
Sinh quán: TP Hồ Chí Minh
Trú quán: TP Hồ Chí Minh
Email: huynhha1812@gmail.com

TÁC PHẨM TRÊN WEBSITE