Tác giả Nguyễn Mạnh Hiên

Tên thật: Nguyễn Mạnh Hiên
Bút danh: Nguyễn Mạnh Hiên
Năm sinh: 19/9/1960
Sinh quán: Hà Nội
Trú quán: Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội
Email: hienenm.pc1@gmail.com

TÁC PHẨM TRÊN WEBSITE