Tác giả xxx

Tên thật: Nguyễn Văn Sữa
Bút danh: Nguyễn Sữa (SuaDx)
Năm sinh: 1956
Sinh quán: Q12 TP HCM
Trú quán: Thị xã Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước


TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN

Tác giả Nguyễn Sữa có hơn 600 bài thơ ngắn và dài. Bài thơ đầu tay “NẾU BIẾT” viết năm 1977.

Hai tập thơ được xuất bản:

1. NHẶT LÁ MÙA YÊU – NXB TRẺ.
2. HƯƠNG MÙA CŨ – NXB HỘI NHÀ VĂN

TÁC PHẨM TRÊN WEBSITE