Tác giả Nguyễn Xuân Dương

Tên thật: Nguyễn Xuân Vương
Bút danh: Nguyễn Xuân Dương
Năm sinh: 1940
Sinh quán: Nguyên Cát, Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An
Trú quán: Số 7, đường Thành Cổ, Vệ An, TP Bắc Ninh
Số điện thoại: Đang cập nhật
Email: nguyenxuanduong1940@gmail.com

Luôn vươn tới khát vọng gửi đến cuộc đời nụ cười nhân hậu. Viết được những bài bình luận có thể đi được vào lòng người đọc. Muốn yêu thương và được yêu thương. Muốn chia sẻ và được chia sẻ.


TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN

1. Ấn tượng thơ Bắc Ninh, Nxb Hội Nhà Văn 2011
2. Nhiều bài phê bình và giới thiệu thơ đăng trên Tạp chí Thơ, Tạp chí Văn nghệ địa phương và các Báo Trung ương, Địa phương.
3. Cảm nhận văn chương.
4. Nguyễn Ngọc Hưng, Thơ như là duyên phận.

TÁC PHẨM TRÊN WEBSITE