Tác giả Thảo Hạnh

Tên thật: Phan Thanh Hào
Bút danh: Thảo Hạnh
Năm sinh: 01-01-1949
Sinh quán: xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
Trú quán: khối 16 thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
Email: thaohanh@yahoo.com

TÁC PHẨM TRÊN WEBSITE

Trang 1 trên 212