190 Lượt xem

LÂN SƯ


LÂN SƯ

Chiều buông khắp nẻo vương màu nhớ!
Tung hoành ngang dọc thỏa chí ta.
Nay về canh giữ nơi cửa Phật.
Muôn nẻo sơn hà dưới chân ta.
Nơi đây thanh tịnh tâm cần sáng
Trí tuệ khôn cùng tỏa bao la…
Văn Thù Bồ Tát ta phò giúp
Ban tâm ban trí khách gần xa…

27/5/2017

Chuyên mục
Thơ Việt Nam

https://thica.vn

Thi Ca Việt Nam có nhiệm vụ đăng tải tác phẩm của thành viên lên website Thi Ca Việt Nam. Nếu tác phẩm được xác định là đạo thơ, đạo văn... bạn đọc vui lòng liên hệ với quản trị viên qua hòm thư: hotro.thica@gmail.comBình Luận Bài Viết