258 Lượt xem

SẮC KHÔNG KHÔNG SẮC


SẮC KHÔNG KHÔNG SẮC

Sắc săc không không không mà có
Sắc sắc không không có mà không
Vô thường ta hiểu có như không
Vô thường ta hiểu không như có
Vạn vật đổi thay không gì chắc
Biển hóa ruộng dâu, dâu hóa bể
Có sinh có hoại … có vô vi
An nhiên tự tại thân tao nhã
Dù dưới bùn đen chẳng e nhòa
Vẫn thơm hương sắc thân thanh tịnh
Vô thường ta hiểu có mà không
Vô thường ta hiểu không mà có
Sắc sắc không không
Không không sắc sắc
Vô vi sự, cuộc đời thanh tao!
Như sen nở giữa bùn đen vẫn ngời hương sắc!!!
Vô thường!
Vô ngã!
Vô vi!
Sắc không không sắc!
Có không, không có , có có không không!
Không mà có!!!

30/6/2017

————————–
Tác phẩm trên groups Thi Ca Việt Nam: Xem tiếp

Chuyên mục
Thơ Việt Nam

https://thica.vn

Thi Ca Việt Nam có nhiệm vụ đăng tải tác phẩm của thành viên lên website Thi Ca Việt Nam. Nếu tác phẩm được xác định là đạo thơ, đạo văn... bạn đọc vui lòng liên hệ với quản trị viên qua hòm thư: hotro.thica@gmail.comBình Luận Bài Viết